Borsamızda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi [14.03.2018]

TOROSLAR ENERJİSA aracılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği birimi mevzuatlara uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemlerin alınması konusunda Kozan Ticaret Borsası personelleri ve TEDAŞ ekibine eğitim verildi.

Önceliğimiz, çalışanlarımıza yaptıkları işe uygun sağlıklı, güvenli iş ortamı sağlamak ve aldığı önlemlerle iş kazası ve meslek hastalıklarını azaltmaktır. Müşterilerimizin de içinde bulunduğu her türlü çalışma ortamı İSG mevzuatlarına uygun olarak tasarlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılan tüm çalışmalar Kanun ve Yönetmeliklerde belirlenen kural ve şartlar gereği itina ile yapılmaktadır.

İSG eğitimleri ise iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimlerimiz tarafından verilmektedir. Mevzuat bilgisinin, iş güvenliği ve temel sağlık bilgilerinin verilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca risk değerlendirmeleri yapılarak güvenli çalışma ortamının sağlanması için tedbirler alınmaktadır.