Kozan Ticaret Borsası (Kozan Commodity Exchange)
 Ekonomi Bakanlığı Uzman Yardımcıları Hizmet İçi Eğitim Programına Katıldık- Ekonomi Bakanlığında göreve başlayan Dış Ticaret Uzman Yardımcılarının yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen 7 Haziran 2018 tarihinde Ekonomi Bakanlığı ev sahipliğinde Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında Birliğimizin tanıtımı, Dış Ticaret Müdürlüğünün tanıtımı ve faaliyetleri ile Bakanlık ile ilişkileri içeren sunum Dış Ticaret Müdürü Ayşe Mehtap Ekinci tarafından gerçekleştirilmiştir. 
 6. İİT Helal Expo 2018- İlgi: D-8 Genel Sekreterliği’nin 13.06.2018 tarihli elektronik postası. 
 Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninin 30. Sayısı Yayınlanmıştır.- Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, 2018 yılı 30 Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni yayınlandı. 
 Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninin 29. Sayısı Yayınlanmıştır- Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, 2018 yılı 29 Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni yayınlandı. 
 Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninin 28. Sayısı Yayınlanmıştır- Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, 2018 yılı 28 Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni yayınlandı. 
 Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninin 27. Sayısı Yayınlanmıştır- Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, 2018 yılı 27 Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni yayınlandı. 
 Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar- Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibariyle gelen görüş ve değerlendirmeler ile Bakanlığın tespitleri neticesinde, bazı ilave ve düzeltmelerin yapılması gerektiği mütalaa edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tarafımıza ilettiği “Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar” doğrultusunda iş ve işlem tesis edileceği ifade edilmiştir. 
 Cezayir İthalat Yasakları- Afrika kıtasındaki önemli ticaret partnerlerimizden olan Cezayir’de son yıllarda ortaya çıkan ekonomik sorunlara karşı adı geçen ülke makamları tarafından anılan bir dizi önlem neticesinde Cezayir’e ithalatına yasak getirilmiş ürün sayısı 10’lu GTIP bazında 877 adet ürünün 851’den 877’ye çıkarılmıştır. 
 Tehllikeli Risklere Yönelik Bilgi Toplama Çalışması- Sigorta teminatı bulamayan ya da çok yüksek primler ile sigorta yaptırmak zorunda kalan aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların tespit edilmesine yönelik Birliğimizce bir çalışma yapılmaktadır. 
 India Infrastructure Expo-2018- İlgi: Dışişleri Bakanlığı’nın 28.05.2018 tarihli ve 26835889-150.05-2018/13864327 sayılı yazısı. 
emya