Kozan Ticaret Borsası (Kozan Commodity Exchange)
 2018 yılı 21. Grup Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri Gerçekleştirildi- Ticaret Bakanlığı ve Birliğimiz koordinasyonunda, Odalarımız organizasyonunda 21 ayrı grup halinde gerçekleştirilecek Dış Ticaret Seminerleri kapsamında 21. grup seminerleri 11-12 Aralık 2018 tarihleri arasında, Denizli ve Uşak gerçekleştirildi. 
 Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı- Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” görüşlere açılmıştır. 
 Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi çerçevesinde “Oda/Borsa görevlilerimiz Avrupa Odalarına çalışma ziyaretleri” Faaliyeti- Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi çerçevesinde, dört ayrı grup halinde “Oda/Borsa görevlilerimiz Avrupa Odalarına çalışma ziyaretleri” gerçekleştirecektir. Bu kapsamda, ilk grup ziyaret 28-31 Ocak 2019 tarihleri arasında, “dijitalleşme” konusunda, Fransa (Paris) ve Hollanda (Amsterdam ve Roterdam) Odalarına gerçekleştirilecektir. 
 Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninin 42. Sayısı Yayınlanmıştır.- Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, 2018 yılı 42 Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni yayınlandı. 
 2018/14 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018/14 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi yürürlüğe girmiştir. 
 Kısa Çalışma Ödeneği Uygulama Esasları Hakkında Bilgilendirme- Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 
 Katı Yakıt Kazanların Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Tebliğ Taslağı- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Katı Yakıt Kazanların Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Tebliğ Taslağı” görüşlere açılmıştır. 
 Katı Yakıtlı Kısıtlı Mekân Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Tebliğ Taslağı- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Katı Yakıtlı Kısıtlı Mekân Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Tebliğ Taslağı” görüşlere açılmıştır. 
 Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninin 41. Sayısı Yayınlanmıştır.- Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, 2018 yılı 41 Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni yayınlandı. 
 İhracat Destek Ofisleri için İmzalar Atıldı- İhracatçı sayısının artırılabilmesini ve mevcut ihracatçıların bilgilendirilmesini teminen Odalarımızda, sürekli ve düzenli iletişime dayalı bir bilgilendirme hizmetinin sunulması amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Birliğimiz arasında İhracat Destek Ofisleri İşbirliği Protokolü Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından 13 Kasım 2018 tarihinde imzalanmış ve ilk etapta 16 ilde 25 Odamızda İhracat Destek Ofisi kurulması ve hizmete başlaması sağlanmıştır. 
emya