Kozan Ticaret Borsası (Kozan Commodity Exchange)
 SIAL Fuarları- İstanbul Ticaret Odası’ndan (İTO) alınan bir yazıda, dünyanın en önemli gıda ihtisas fuarları arasında yer alan ve 1960’lı yıllardan itibaren Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen SIAL Paris fuarına Türkiye milli katılımının İTO tarafından gerçekleştirildiği ve anılan fuarın başarısı göz önünde bulundurularak başka ülkelerde de düzenlenmeye başlandığı bildirilmektedir. 
 KADINA İŞ'TE FIRSAT EŞİTLİĞİ ÖDÜLÜ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından yürütülen çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında öncelikle işverenler olmak üzere çalışma hayatının tüm kesimlerinde bilinç ve duyarlılığın artırılması amacıyla “Kadına İş’te Fırsat Eşitliği Ödülü” verilecektir. 
 Cezayir İthalat Rejiminde Yeni Düzenlemeler- İthalat Yasakları ve Gümrük Vergilerindeki Artış 
 Türkiye-Malezya STA- Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, müzakerelerine 31 Mayıs 2010 tarihinde başlanan Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) dokuz müzakere turu ve bir ara oturumun ardından 15 Ocak 2014 tarihinde tamamlandığı ifade edilmektedir. 
 Dış Ticaret İstihbarat Eğitimi İkinci Aşama Eğitimleri Tamamlandı.- Dış Ticaret İstihbarat Projesi kapsamında ikinci aşama eğitim “Hedef Pazar Tespiti” konusu ile 19-20 Aralık 2017, 21-22 Aralık 2017 ve 26-27 Aralık 2017 tarihlerinde üç grup halinde Birliğimiz Sosyal Tesisi KUYAP Bilgisayarlı salonda gerçekleştirilmiştir. 
 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” görüşlere açılmıştır. 
 2018 Yılı Levha Kayıt ve Levha Aidat Ücreti- Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin 15.11.2017 tarihli toplantısında, 
 Katar Ziyareti- Sayın Üyemiz, Birliğimiz Katar Programına gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkür ederiz. Program müracaatları kapanmıştır. 
 Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Yönetmeliği Taslağı- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Yönetmeliği Taslağı” görüşlere açılmıştır. 
 2018 yılı Levha kayıt ve aidat ücreti- 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 26 ncı maddesinin yirmi üçüncü fıkrası uyarınca Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından; 
emya